РЗИ - Русе отбелязва с няколко инициативи Световния ден за опазване на околната среда

РЗИ – Русе отбелязва с няколко инициативи Световния ден за опазване на околната среда

„Само една земя“ е темата на Световния ден на околната среда 2022 г., с акцент върху призива: „Да живеем устойчиво в хармония с природата“ и призовава цялото общество да защити нашата естествена среда. Световният ден на околната среда е най- мащабното ежегодно събитие, посветено на защита на природата. Тази година домакин е Швеция, която избра темата на деня и ще бъде в центъра на всички световни събития.

Затова и кампанията насърчава всички активности, с които се цели опазването на околната среда- от правилното изхвърляне на отпадъците, до изследване на причините за изменение на климата. Всяка стъпка е ценна, всяка стъпка е важна, защото фактите са неоспорими- приблизително 7 милиона души умират всяка година  от причини, свързани със замърсяване на въздуха, като най- голям е техният брой в Азиатско-тихоокеанския регион.

Световният ден на околната среда е събитие за всеки човек, навсякъде по света. От своето честване, за първи път през 1972 г. до сега, хората са организирали хиляди събития- от почистване на квартала и противодействие срещу престъпленията над дивата природа, до залесяване ивъзстановяване на съществуващи гори.

Тазгодишната тема приканва да помислим за това, че сме част от природата, и че тясно зависим от нея. Предизвикани сме да намерим забавни и вълнуващи начини да опознаем и оценим тази жизнено важна връзка с околната среда.

През последните десетилетия, научният напредък, както и нарастващите проблеми на околната среда, като глобалното затопляне, помагат да разберем неизмеримите начини, по които природните системи подпомагат нашия собствен просперитет и благоденствие. Чрез бързото ускоряване на науката и технологиите човекът придобива силата да трансформира своята среда по безброй начини и в безпрецедентен мащаб. Ето защо на този ден се насърчават всички- от отделния човек, до големите корпорации, да бъдат по- съзнателни, що се отнася до околната ни среда.

Добрите примери ни следват навсякъде:

  • най-голямата слънчева ферма – соларен парк Yanchi Ningxia в Китай, може да осигури до 1 милиард вата електроенергия;
  • разработени в Швейцария през 2016 г., гигантски машини улавят CO2, за да пречистят въздуха, който дишаме;
  • почистване на океана– компания използва U-образни екрани, за да улавя боклука в океана;
  • пластмаса на растителна основа– създадена от индонезийска компания и е направена от селскостопански остатъци като царевица, захарна тръстика и др.;
  • екологични батерии– разработени в Технологичния университет „Чалмърс“ в Швеция, с помощта на модернизиран алуминий;

Свързва ни отново с природата

Понякога забравяме колко естествени системи поддържат нашето собствено благополучие. Но ние сме част от природата и зависим от нея. Така че имаме идеалният повод да оценим важността на националните, природните паркове и резерватите, като местата, които опазват малки късчета природа недокосната.

Повишава осведомеността

Околната среда става все по-замърсена с отпадъци и токсични химикали, които оказват вредно въздействие върху човешкото здраве. Дългото излагане на вредни вещества може да причини респираторни заболявания, рак и много други заболявания.

Насърчава ни да действаме

Все повече хора започват да разбират, че трябва да управляваме устойчиво ресурсите и екосистемите на нашата планета. Ето защо „Световният ден на околната среда“ е толкова важен: той ни дава възможност да научим повече за собствената си планета и да я направим по- добро място за живеене.

Ежегодно експерти от РЗИ – Русе, отдел ,,Профилактика на болестите и промоция на здравето”, дирекция ,,Обществено здраве“ провеждат здравно-образователни лекции и беседи, представят мултимедийни презентации и филми в учебни и детски заведения в Русе и областта, организират отбелязването на дните от календара на СЗО, свързани с околната среда.

Дейности, свързани с отбелязване на Световния ден за опазване на околната среда – 5 юни 2022 година:

Тази година  РЗИ – Русе отбелязва Световния ден на околната среда, заедно с учениците от ПГСАГ ,,Пеньо Пенев“ и ПГДВА ,,Йосиф Вондрак“.

На 7 юни експерти от РЗИ ще представят „Историята на Световния ден на околната среда”, а ученици от ПГСАГ,,Пеньо Пенев“ ще участват със свои мултимедийни презентации по актуалната тема. РЗИ ще предостави грамоти и предметни награди на изявените участници.

На 21 юни, съвместно с ученици от областта и представители на институции в ПГДВА ,,Йосиф Вондраг“ ще бъде заключителния етап от провеждането на кампанията, когато ще бъдат наградени след предварително журиране участниците в ДЕСЕТИ ЕКОКОНКУРС ,,МИСЛИ ЗЕЛЕНО“, участвали с рисунки, макети и пр. РЗИ се включва в осигуряването на грамоти и предметни награди за победителите и специалната награда на Регионална здравна инспекция.

Сподели: