РЗИ – Русе откри в местната търговска мрежа обявен за опасен козметичен продукт

През отминалата седмица служителите на РЗИ – Русе извършиха общо 83 проверки в обектите с обществено предназначение на територията на град Русе – магазини за съхраняване и търговия с козметични продукти, фризьорски и козметични салони, детски  и учебни заведения, хотели, социални заведения, спортни обекти,  покрити плувни басейни, заведения за обществено хранене, обекти за търговия с опасни химични вещества и смеси и др.

За установени отклонения от нормативните изисквания е издадено и връчено едно предписание за спиране реализацията на козметични продукти. За установени нарушения е издадена и връчена заповед за спиране продажбата на козметични продукти. Извършени са проверки на пазара по Писма на МЗ № 16-28-52/19.12.2018г., № 37-00-1/14.01.2019г., и № 16-03-82/22.01.2019г., за наличие на опасни козметични продукти.

Открит е един от продуктите, цитиран в тези писма – гел за коса за силна фиксация, марка Insens extra strong, с произход България. В хода на проверките по горецитираните писма на МЗ са открити и два други, неупоменати в тях продукти, съдържащи същият вид нарушение – наличие на консервантите methylchloroisothiasolinone и methylisothiasolinone, забранени за влагане в козметични продукти без отмиване.

Във връзка с откритите на местния пазар козметични продукти, които са в несъответствие с изискванията на Регламент 1223/2009 относно козметичните продукти, са подадени, от отд.ДЗК при РЗИ Русе, две нови нотификации в системата ICSMS: – за стилизиращи гелове за коса Hair Gel, с произход Полша, и Elidor Unisex, с произход Италия.

Сподели:

Още новини от деня