Близо 8 кг тютюн и 47 000 къса цигари задържаха митническите служители на ГКПП Дунав мост

РЗИ – Русе посвети множество инициативи на Световния ден без тютюнев дим – 31 май

Всяка година на 31 май Световната здравна организация (СЗО) отбелязва Световния ден без тютюнев дим. Тазгодишната кампания цели да покаже заплахата, която тютюневата индустрия представлява за околната среда.

Мотото на кампанията през 2022 г.- „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“, има за цел да насочи вниманието на обществеността към многото начини, по които тютюнът застрашава околната среда, в която живеем – от неговото отглеждане, производство и разпространение, до токсичните отпадъци, които генерира. Целта е пушачите да бъдат мотивирани с още една допълнителна причина да се откажат от тютюнопушенето.

Смята се, че по целия свят около 3,5 млн. хектара обработваема земя са заети с тютюневи насаждения. Всяка година се обзлесяват 200 хил. хектара, за да бъдат използвани за производството на тютюн, което води до по- бързо ерозиране на почвата.

Тютюнът оказва изключително неравномерно въздействие върху различните социално-икономически групи, тъй като около 90% от цялото производство на тютюн е съсредоточено в развиващите се страни. Често в стреаните с ниски и средни доходи на тютюна се гледа като на култура, която може да генерира сравнително бърз икономически растеж, без да се вземат предвид дългосрочните последици за човешкото здраве и околната среда.

Според СЗО, единствената ефективна мярка за постигане на устойчиво развитие, ползи за здравето и средата, в която живеем е значителното намаляване на употребата на тютюневи изделия.

Факти за тютюна и замърсяването на околната среда:

Щетите ще се увеличават с електронните цигари. Отпадъчните продукти от тях могат да станат „още по- голяма заплаха за околната среда“ от цигарите, защото съдържат метал, електроника, пластмасови пълнители за еднократна употреба, батерии и токсични химикали в течността.

РЗИ Русе организира и активно участва в поредица от дейности, посветени на Световния ден без тютюнев дим – 31 май 2022 година.

Партньори в кампанията – Община Русе, РУО, Русенски университет „Ангел Кънчев”, учебни заведения, медии, други.

Период на провеждане: 1 – 31 май 2022 г.

Дейности, свързани с кампанията по повод Световния ден без тютюнопушене:

  • осъществяване на инициативата „Азбука на здравето“ в партньорство със СУ „Христо Ботев“. В продължение на няколко дни учениците от 2 „а“ клас ще вземат участие в множество организирани дейности по различни фактори на риска, свързани със здравето и  с изработването на различни макети на органи и системи в човешкото тяло.
  • през целия период на кампанията  се провеждат образователни лекции с видеопокази на тема:  „Вредата от тютюнопушенето” сред ученици от 10 до 18 г. в русенските училища;
  • разпространение на информационни брошури сред широката общественост и младите хора в учебни заведения;         
  • изнесена акция на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене за мониториране на издишвания въглероден монооксид и карбоксихемоглобин в Русенски университет ,,Ангел Кънчев”;
  • провеждане на спортно мероприятие с ученици в ОУ „Иван Вазов“;
  • провеждане на здравно – образователни мероприятия с демонстрация на „Пушещата кукла Сю“ с ученици от СУ „Възраждане” и ОУ „Тома Кърджиев“;
  • изготвяне и предоставяне на ММП на тема „Тютюнопушене и околна среда“ с възможност за мултимедийно разпространение във всички учебни заведения в област Русе;

За всички желаещи РЗИ – Русе целогодишно провежда безплатни консултации в Кабинета за отказване от тютюнопушене след предварително записване на тел. 082/825 632.

Сподели: