РЗИ - Русе: 2 февруари - Международен ден на влажните зони под надслов „Действия за влажните зони, за хората и природата“

РЗИ – Русе: 2 февруари – Международен ден на влажните зони под надслов „Действия за влажните зони, за хората и природата“

За първа година Световният ден на влажните зони ще се отбелязва като международен ден под егидата на  Организацията на обединените нации (ООН), след решение на Общото събрание на 30 август 2021 г.

Темата на изданието за 2022 г. е „Действие за влажните зони, за хората и природата“ и подчертава важността на действията, които гарантират, че влажните зони се опазват и използват устойчиво. Това е призив да инвестираме финансов, човешки и политически капитал, за да спасим световните влажни зони от изчезване и да възстановим онези, които сме разрушили.

Отбелязването на този ден е важно, за да повишим глобалната осведоменост относно голямото значение на влажните зони за хората и нашата планета. Световният ден на влажните зони е и повод да се отбележи подписването на Рамсарската конвенция за влажните зони от 1971 г.

 Обезпокояващ е фактът, че за 55 години са изгубени 35% от световните влажни зони (1970-2015), като средиземноморският регион е загубил 50% от естествените си влажни зони от 1970 г. насам. За съжаление, ние продължаваме да ги унищожаваме.

Какво означава загубата на влажни зони?

 • недостиг на вода;
 • опасност от наводнения и екстремни метеорологични явления;
 • намаляване на биоразнообразието;
 • повишени въглеродни и метанови емисии;
 • загуба на естествена филтрация на сладка вода;

Защо са толкова важни?

Влажните зони са с изключителна важност за поддържането нa биоразнообразието. Те са  депа за сладка вода, поглъщат въглеродните емисии и са източници на препитание.

Призивът е  да се спре пресушаването им и да бъдат използвани разумно. Да се вложат ресурси в залесяване и възстановяване на влажните зони.

Какво са влажните зони?

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно. Това са екосистеми, в които водата е основния фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки или солени, включително територии с морска вода.

Защо са необходими влажните зони?

 • влажните зони имат много важна роля в предпазването ни от наводнения, като те поемат и задържат голяма част от повърхностните води
 • имат важно значение за живота на местното население, защото са източници на вода, място за риболов, събиране на билки и др.
 • особено ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. Не случайно на много места по света се изграждат пречиствателни станции имитиращи естествените блата
 • имат изключително важна роля за кръговрата на водата, като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води
 • съхраняват незаменими местообитания на редки животински и растителни видове
 • те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята
 • в утайките на блатата и мочурищата се задържат големи количества въглероден диоксид, метан и др. газове, което ги прави изключително  важни, защото в противен случай тези газове и тяхното естествено изпускане в атмосферата те стават причинители на климатичните промени
 • не на последно място влажните зони предлагат добри условия за развитие на различни видове туризъм.

Естествените влажни зони са едни от най- скъпите ни природни богатства, но са изключително уязвими екосистеми- силно чувствителни към замърсяване, промени във водните течения. Днес тези екосистеми заемат едва 0,1% от територията на България и са сред най- приоритетните за опазване обекти. Голяма част от организмите, които разчитат за своето оцеляване основно на влажните зони са редки или застрашени от изчезване видове.

РЗИ – Русе продължава със здравно – образователни лекции да запознава учениците от всички русенски училища, относно опазване биоразнообразието на природните богатства.

За първа година Световният ден на влажните зони ще се отбелязва като международен ден под егидата на  Организацията на обединените нации (ООН), след решение на Общото събрание на 30 август 2021 г.

Темата на изданието за 2022 г. е „Действие за влажните зони, за хората и природата“ и подчертава важността на действията, които гарантират, че влажните зони се опазват и използват устойчиво. Това е призив да инвестираме финансов, човешки и политически капитал, за да спасим световните влажни зони от изчезване и да възстановим онези, които сме разрушили.

Отбелязването на този ден е важно, за да повишим глобалната осведоменост относно голямото значение на влажните зони за хората и нашата планета. Световният ден на влажните зони е и повод да се отбележи подписването на Рамсарската конвенция за влажните зони от 1971 г.

 Обезпокояващ е фактът, че за 55 години са изгубени 35% от световните влажни зони (1970-2015), като средиземноморският регион е загубил 50% от естествените си влажни зони от 1970 г. насам. За съжаление, ние продължаваме да ги унищожаваме.

Какво означава загубата на влажни зони?

 • недостиг на вода;
 • опасност от наводнения и екстремни метеорологични явления;
 • намаляване на биоразнообразието;
 • повишени въглеродни и метанови емисии;
 • загуба на естествена филтрация на сладка вода;

Защо са толкова важни?

Влажните зони са с изключителна важност за поддържането нa биоразнообразието. Те са  депа за сладка вода, поглъщат въглеродните емисии и са източници на препитание.

Призивът е  да се спре пресушаването им и да бъдат използвани разумно. Да се вложат ресурси в залесяване и възстановяване на влажните зони.

Какво са влажните зони?

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно. Това са екосистеми, в които водата е основния фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки или солени, включително територии с морска вода.

Защо са необходими влажните зони?

 • влажните зони имат много важна роля в предпазването ни от наводнения, като те поемат и задържат голяма част от повърхностните води
 • имат важно значение за живота на местното население, защото са източници на вода, място за риболов, събиране на билки и др.
 • особено ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. Не случайно на много места по света се изграждат пречиствателни станции имитиращи естествените блата
 • имат изключително важна роля за кръговрата на водата, като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води
 • съхраняват незаменими местообитания на редки животински и растителни видове
 • те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята
 • в утайките на блатата и мочурищата се задържат големи количества въглероден диоксид, метан и др. газове, което ги прави изключително  важни, защото в противен случай тези газове и тяхното естествено изпускане в атмосферата те стават причинители на климатичните промени
 • не на последно място влажните зони предлагат добри условия за развитие на различни видове туризъм.

Естествените влажни зони са едни от най- скъпите ни природни богатства, но са изключително уязвими екосистеми- силно чувствителни към замърсяване, промени във водните течения. Днес тези екосистеми заемат едва 0,1% от територията на България и са сред най- приоритетните за опазване обекти. Голяма част от организмите, които разчитат за своето оцеляване основно на влажните зони са редки или застрашени от изчезване видове.

РЗИ – Русе продължава със здравно – образователни лекции да запознава учениците от всички русенски училища, относно опазване биоразнообразието на природните богатства.

Сподели: