ден за безопасен интернет

РЗИ – Русе: Ден за безопасен интернет

През годините Денят за безопасен интернет се превърна в знаково събитие в календара за онлайн безопасност. Започнал като инициатива на проекта SafeBorders на ЕС през 2004 г. и подет от мрежата Insafe през 2005 г., към днешна дата надхвърля традиционната си географска зона и сега се отбелязва в приблизително 180 страни и територии по света.

Insafe е европейска мрежа от центрове за безопасен интернет (SIC). Всеки национален център провежда кампании за повишаване на осведомеността и образователни кампании, управлява телефонна линия за помощ и работи в тясно сътрудничество с младежите, за да осигури повече сигурност за децата в интернет пространството.

Целта на тази инициатива на Европейската комисия, която стана вече глобална, е да се обединят институции, организации, бизнес и гражданско общество и чрез различни инициативи и кампании да се заостри вниманието към необходимостта да се полагат още повече общи усилия за превръщането на дигиталния свят в по-безопасна и полезна за развитието на децата среда.

За постигането на тази цел ключово значение има развиването от най-ранна възраст на дигитално – медийна грамотност и умения у децата. Изключително важна роля тук имат възрастните – семейства и образователни институции, които трябва да помагат за развиване на тези умения.

Тазгодишната тема „Искате ли да поговорим за това? Създаване на място за разговори за живота онлайн” поставя фокус върху децата и начините им да градят собствените си социални взаимоотношения в един все по- дигитализиращ се свят. Важната цел е децата и младите хора да бъдат насърчени да бъдат активни в разработването и прилагането на методи за повишаване на безопасността в интернет.

РЗИ – Русе провежда образователни инициативи и обучения за учениците от русенските училища, свързани с безопасното използване на интернет и вредите за детското здраве, произлизащи от твърде дългото екранно време на съвременните деца.

Сподели: