Директорът на РЗОК - Русе М. Личева: Уникалният код за достъп се издава в РЗОК и позволява личен контрол на разходваните от НЗОК средства

РЗОК – Русе сключи допълнително споразумение с лечебно заведение за прегледи и лечение на пациенти с коронавирус

Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/ в Русе сключи допълнително споразумение по т. 8а т. 8а1 от Методиката с „ДКЦ-2 Русе“ ЕООД за извършване на преглед и лечение на здравноосигурени пациенти с потвърдена коронавирусна инфекция.

Лекарствата, които ще бъдат отпускани на болните със симптоми на коронавирус, преминали през ковид зоните, са разпределени в три групи – антибиотици, кортикостероиди и медикаменти, повлияващи кръвосъсирването. Пълният списък с лекарствата е публикуван на сайта на НЗОК.

Сподели: