Риболовът на русенец в забранителния период му излезе прекалено скъпо

На 25.05.2018 г. около 08.40 часа А. бил установен от лице, извършващо любителски риболов. Проверяващи от ИАРА констатирали това обстоятелство при извършена проверка над лимана на ИА ППД в района на км. 491 на Дунав, и доколкото действията били осъществени през размножителния период на рибата и при надлежна забрана за риболов, прието било, че е налице нарушение по чл.32 ал.1 от ЗРА.При инспекцията, изв. от М. К. у жалбоподателя били установени ловни принадлежности, както и пресен улов. Въз основа на тези фактически обстоятелства срещу А. бил съставен АУАН № В 0009597 от 25.05.2018 г. АУАН бил предявен, подписан без възражения и лично връчен. Въз основа на него е издадено обжалваното наказателно постановление с наложеното административно наказание – глоба от 1500 лева.

Чл.70 ал.1 от ЗРА предвижда налагане на административно наказание глоба в размер от 1500 до 3000 лева за онзи, който лови риба и други водни организми в период на забраната по чл.30 ал.3 т.1 ал.4 и 5 и чл.32 ал.1 от ЗРА. От друга страна, според чл.90 от закона, в случаите по чл. 56, 62, 64, 65, чл. 66, ал. 4 и 5, чл. 67, 67а, 68, 69а, 70, 71, 72, 73 – 77, 81, 82, 82а, 82в, 85, 85а и 86 рибата и другите водни организми, както и уредите, средствата и приспособленията, с които те са придобити, се отнемат в полза на държавата.

При така изложеното, жалбоподателят е санкциониран законосъобразно и обосновано, счита Районният съд в Русе- Правилно е съобразено, че нарушението е извършено виновно, което се установява и от собственоръчните вписани обяснения на лицето.А.А. е посочил в акта, че му било известно, че забраната трае 1 месец. Няма основания за изменение на постановлението в санкционната му част, като същото е законосъобразно и по повод на отнемането в полза на държавата на средството на нарушението- 1 бр. въдица, тип „телескоп”, кафяв на цвят с черна дръжка, марка Vidrax- tele 80, с дължина 240 см, акция 50- 80 г, оборудвана с макара марка LASER- СХ 40, влакно, хранилка и 1 брой кука.

Сподели:

Още новини от деня