избори 9 юни 2024

РИК – Русе: До 25 май избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес

Районна избирателна комисия – Русе уведомява избирателите, че до 25.05.2024 г. (включително) избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. 

Искането се отправя по един от следните два алтернативни начина:

– писмено до кмета на общината, района кметството или до кметския наместник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документ за самоличност и подпис;

– чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ – https://regna.grao.bgоще съобщения

Сподели: