милена хинкова рик

РИК – Русе остави без уважение жалба на гражданка с твърдение, че е нарушена тайната на гласуване

В РИК Русе е постъпила жалба с вх. № 598/04.04.2021 г., от Стела Иванова Богданова, която твърди, че в секционната избирателна комисия е гласувала с машина, която обаче е имала технически проблем. Гласоподавателката се е опитвала неколкократно на екрана на машината да натисне и избере съответната партия, за която искала да гласува, но поради невъзможност машината да отрази това, е обяснила, че има проблем. Наблизо до машината е стояла жена, която във връзка с така направеното оплакване е погледнала към екрана на машината, за да установи дали действително има такъв проблем. В следствие на това била видяла, за коя партия е искала да гласува г-жа Богданова. Твърди, че е осъществила правото си на глас едва след 2-3 минути при многократния натискания. Г-жа Богданова е посочила в жалбата си, че е търсила съдействие от жената във връзка възникналия проблем с машината. Избирателката Стела Богданова сочи, че по този начин било нарушено правото й на таен вот, според КРБ.

По така подадената жалба, РИК-Русе смята, че няма извършено нарушение по смисъла на ИК. Възникналият технически проблем с машината за гласуване е следвало да се отнесе към отговорният технически екип, който да извърши проверка и отстрани проблема. Очевидно избирателката е искала за това съдействие директно от жена, стояща до машината, която да й помогне да гласува. В жалбата не се сочи дали въпросната госпожа е видяла точно за кого е гласувала избирателката Богданова в този момент, тъй като последната твърди, че е упражнила правото си на глас по-късно след около 2-3- мин и неколкократни натискания на екрана на машината.

Сподели: