РИК – Русе състави АУАН за разлепянето на плакати, уронващи престижа и достойнството на кмета на Община Русе

В РИК-Русе е постъпил сигнал вх. № 109/22.06.2021г по описа на РИК-Русе от ОДМВР Русе, относно проверка по сигнал от видеонаблюдението на Община Русе, че в гр. Русе, на 20.06.2021г в 04.44 ч неизвестни лица разлепят плакати на ъгъла на бул.“Скобелев“  и ул.“Борисова“, уронващи престижа и достойнството на кмета на община Русе.

Установени са лицата, които са извършили разлепването на плакатите, които са заявили, че са наети от кандидата за народен представител от ПП“Свобода“ Стефан Бояджиев чрез фирмата му, за поставяне на плакати. В проведената беседа с Бояджиев, същият не е отрекъл това обстоятелство, представил е удостоверение за кандидат за народен представител, издадено от РИК Русе и екземпляри от плакати. На основание  чл.65 от ЗМВР на всички лица са съставени протоколи за предупреждение и им е разяснена наказателната отговорност. Преписката е изпратена на РП Русе.

Приложен е снимков материал.

РИК – Русе констатира, че посочените агитационни материали действително са поставени на посоченото място, както и на други места в града.

  При извършената проверка по жалбата се установи, че въпросните агитационни материали са издадени в нарушение на разпоредбите на чл. 183, ал.4  ИК, тъй като накърняват добрите нрави. Съгласно чл.183 ал.4 ИК се забранява използването на агитационни материали, които нарушават добрите нрави. Въпросните плакати са агитационни материали по смисъла на §.1 т.17 във вр.с чл.183 ал.1 ИК. В тях е вписан текст, които се приписва като изявление на кмета на гр.Русе. Последният не е кандидат за народен представител. Отпечатани са две негови снимки, на едната с дядо му, твърди се, че са извършвани убийства от последния, с което кметът се гордее. Тези обстоятелства накърняват добрите нрави на обществото.

РИК – Русе счита, че посочените в жалбата агитационни материали са в нарушение на чл. 183 ал. 4 от ИК, поради което и на основание чл.480  ал.2, чл.496 ал.2 във връзка с чл. 496 ал.1 ИК председателят на РИК Русе следва да състави акт на лицето Стефан Бояджиев, кандидат за народен представител от ПП“Свобода“

РИК – Русе установи извършено нарушение по чл. 183, ал. 4 от ИК относно  агитационни материали на ПП “Свобода“, накърняващи добрите нрави.

Председателят на РИК Русе ще състави АУАН на  Стефан Анков Бояджиев – кандидат за народен представител от ПП“Свобода“за нарушение по чл.183 ал.4 ИК , по чл.480 ал.2 ИК

Кметът на Община Русе трябва да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл. 183 ал. 4 от ИК, поставени от ПП „Свобода“  на кръстовището на ул. Борисова и бул. Скобелев.

Сподели: