Предизборна хроника: Обръщение - апел от коалиция “БСП за България” в Русе: Да спрем езика на омразата

РИК – Русе указа на кмета да премахне агитационни материали на ПП „Свобода“

Време за прочитане: 2 мин.

В РИК-Русе е постъпил сигнал вх. № 84/18.06.2021г по описа на РИК-Русе от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, чрез пълномощник Пламен Рашев, в който се твърди, че в гр. Русе са разпространени агитационни материали – плакати на ПП “Свобода“, разлепени на пирамидите за агитационни материали, на различни места в града, едното от които пред сладкарница „Неделя“ в началото на ул. Борисова, върху цялата предвидена за това площ.

Самите плакати имали издател ПП “Свобода“, посочена била бюлетина №2 и надпис относно купуването и продаването на гласове, който заемал по-малко от 10% от площта на плаката.

На плаката били отпечатани снимки на кмета на община Русе и били изложени твърдения, които нямат нищо общо с предизборната кампания. Същите по същество били осмиващи, клеветнически, неистински.

Приложен е снимков материал.

РИК – Русе, след извършена проверка на място констатира, че посочените като агитационни материали действително са поставени на посоченото място, както и на други места в града.

Плакатите  са  поставени  в нарушение на разпоредбите на чл. 183, ал.2  ИК, тъй като съдържат информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, но информацията заема по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал.

Налице е и нарушение по чл.183 ал.4 от ИК, където е предвидена забрана за използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави. В агитационния материал по смисъла на параграф 1 т.17 от ДР на ИК се правят внушения за „масови убийства, без съд и присъда“, за наследници на убийци, които управляват и т.н. В ИК няма легално определение на понятието „накърняване на добрите нрави“, но определено с този материал се насажда омраза, преминава се границата на „добрите нрави“.

РИК – Русе счита, че посочените в жалбата агитационни материали са в нарушение на чл. 183 ал. 2 и ал. 4 от ИК и следва да бъдат премахнати от кмета на Община Русе.

Предвид изложеното и на основание счита чл. 72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, вр. с чл. 183 ал. 2 и ал. 4 от ИК, РИК – Русе установи извършено нарушение по чл. 183 ал. 2 и ал. 4 от ИК относно  агитационни материали на ПП “Свобода“ поставени на пирамидите за агитационни материали, на различни места в гр. Русе, едното от които пред сладкарница „Неделя“.

РИК указа на кмета на Община Русе да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл. 183 ал. 2 и ал. 4 от ИК, поставени от ПП „Свобода“  на територията на гр. Русе, в нарушение на чл. 183 ал. 2 и ал. 4 ИК.

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Русе за премахване на агитационните материали на ПП “Свобода“, поставени в нарушение на ИК.

Сподели:

Още новини от деня