ЦИК отхвърли жалбата на Венцислав Ангелов за плакатите на ПП "Свобода"

РИК – Русе установи извършено нарушение по чл. 183, ал. 4 от ИК относно агитационни материали на ПП “Свобода“, накърняващи добрите нрави

В РИК-Русе са постъпили две постановления на прокурори от Районна прокуратура-Русе, вх.№144/28.06.2021 г. и вх.№145/28.06.2021 г. по описа на комисията, издадени след проверки по сигнали от видеонаблюдението на Община Русе. Първият сигнал е за това, че в гр. Русе, на 22.06.2021г. в 02.00 ч неизвестни лица разлепят предизборни плакати на политически партии, на кръстовище „Олимп“, както и такива, уронващи престижа и достойнството на кмета на Община Русе.

Установени са лицата, които са извършили разлепването на плакатите, които са заявили, че са наети от кандидата за народен представител от ПП“Свобода“ Стефан Бояджиев чрез фирмата му, „Стефани реклама“ ЕООД. В проведената беседа с Бояджиев, същият не е отрекъл това обстоятелство, представил е удостоверение за кандидат за народен представител, издадено от РИК Русе, копия от сключените граждански договори с лицата и екземпляри от плакати. На основание  чл.65 от ЗМВР на всички лица са съставени протоколи за предупреждение и им е разяснена наказателната отговорност. Преписката е изпратена на РП Русе.

Приложен е снимков материал.

Втората проверка е по сигнал също от видеонаблюдението на Община Русе за това, че на 22.06.2021 г. в 16,25 ч. на кръстовището на бул. „Генерал Скобелев“ и ул. „Борисова“, в 16,45 ч. на ул. „Николаевска“ в близост до „Универмаг“ и 17,00 ч. на ул. „Борисова“ спирка пред „Втора поликлиника“ се извършва разлепяне на плакати с обидно съдържание за кмета на Община Русе. Полицейските служители пристигнали на място, провели беседа с лицата. Те заявили, че са наети от кандидата за народен представител от ПП“Свобода“ Стефан Бояджиев чрез фирмата му, „Стефани реклама“ ЕООД. В проведената беседа с Бояджиев, същият не е отрекъл това обстоятелство, представил е удостоверение за кандидат за народен представител, издадено от РИК Русе, копия от сключените граждански договори с лицата и екземпляри от плакати. На основание  чл.65 от ЗМВР на всички лица са съставени протоколи за предупреждение и им е разяснена наказателната отговорност. Преписката е изпратена на РП Русе.

            РИК – Русе констатира, че посочените агитационни материали действително са поставени на посочените места в града.

При извършените проверки във връзка с постановленията на РРП се установи, че въпросните агитационни материали са издадени в нарушение на разпоредбите на чл. 183, ал.4  ИК, тъй като накърняват добрите нрави. Съгласно чл.183 ал.4 ИК се забранява използването на агитационни материали, които нарушават добрите нрави. Въпросните плакати са агитационни материали по смисъла на §.1 т.17 във вр.с чл.183 ал.1 ИК. В тях е вписан текст, които се приписва като изявление на кмета на гр.Русе. Последният не е кандидат за народен представител. Отпечатани са две негови снимки, на едната с дядо му, твърди се, че са извършвани убийства от последния, с което кметът се гордее. Тези обстоятелства накърняват добрите нрави на обществото.

РИК – Русе счита, че посочените в постановленията на прокурори от Районна прокуратура агитационни материали са в нарушение на чл. 183 ал. 4 от ИК, поради което и на основание чл.480  ал.2, чл.496 ал.2 във връзка с чл. 496 ал.1 ИК председателят на РИК Русе следва да състави акт на лицето Стефан Бояджиев, кандидат за народен представител от ПП“Свобода“

Сподели: