ОП "Русе арт" сигнализира за надлепване на плакати, РИК - Русе ще състави акт

РИК – Русе установи кой надлепва плакати по време на предизборната кампания в града

В РИК-Русе e постъпил сигнал от ВрИД директор на ОП “Русе Арт“ с вх.№ 156/04.11.2021 г., в който се сочат данни, че на 03-04.11.02021 г. екипи на общинското предприятие са извършили премахване на агитационни материали, поставени в нарушение Заповед № РД-01-2982/04.10.2021 г. на Кмета на Община Русе, за което е издадено Решение № 72-ПВР/НС/03.11.2021 г. на РИК-Русе. Едновременно с това е извършено лепене на агитационни материали, на организации, с които ОП „Русе Арт“ е в договорни отношения.

На същите дати екипите на ОП „Русе Арт“ са констатирали, че на местата на легитимно налепените агитационни материали са поставени отново плакати на 4 организации – кандидати, поименно посочени.

Приложени са видеозаписи от камери на Община Русе, на които се вижда извършителят на нарушението, като членовете на РИК установиха, че това е лицето Стефан Анков Бояджиев, който е кандидат за народен представител с листата на ПП “Българска социалдемокрация – Евролевица“, регистрирана с решение №13-НС/11.10.2021 г.

Приложения  видеоматериал безспорно сочи извършване на действия по надлепване на плакати върху предходни поставени такива, което съставлява  нарушение на забраната по чл. 183, ал.5  ИК, тъй като заличават вече поставени агитационни материали. Съгласно цитирания текст се забранява унищожаването и заличаването на агитационни материали до края на изборния ден, които са били поставени по определения в кодекса ред. Въпросните плакати са агитационни материали по смисъла на §.1 т.17 във вр.с чл.183 ал.1 ИК.

РИК – Русе счита, че посочените в сигнала агитационни материали са поставени в нарушение на чл. 183 ал. 5 от ИК, поради което и на основание чл.495 ал.1 вр. чл.496, ал.1 ИК председателят на РИК Русе следва да състави акт на лицето Стефан Бояджиев, кандидат за народен представител от ПП “Българска социалдемокрация – Евролевица“.

РИК – Русе установи извършено нарушение по чл. 183, ал. 5 от ИК относно  заличаване на агитационни материали на места в гр.Русе, съгласно Сигнал с вх.№ 156/04.11.2021 г., неразделна част от това решение.      

Председателят на РИК Русе, на осн. чл.495, ал.1 ИК ще състави АУАН на  С. А. Б., ЕГН-xxxxxxxxxxxx, кандидат за народен представител от ПП “Българска Социалдемокрация-Евролевица“ за нарушение по чл.183 ал.5 ИК.    

Кметът на Община Русе трябва да премахне агитационните материали, поставени в нарушение на забраната по чл. 183 ал. 5 от ИК, от 14 места в гр.Русе, върху определени с нарочната заповед на кмета на общината табла, точно посочени в приложените снимков и видеоматериали, неразделна част от това решение.,

Сподели: