червен крепост кула средновековие

Музеят официално откри туристическия сезон

С издигане на знамето, Русенския музей официално обяви началото на туристическия сезон на Средновековен град Червен за 2019 година. На разположение на посетителите е и новата информационна система, изградена на територията на крепостта. Освен археологически планове, тя включва в себе си визуални реконструкции, архивни фотографии и снимки на предмети, разкрити при проучванията. По този начин са представени по-широк кръг от тематики, които включват не само физическите останки от сгради, но откриват поглед и към хипотезите за живота в тях през Средните векове.

Информационната система се състои от 26 табла, разположени по цялата територия на Червен. Визуалните реконструкции показват образи от пейзажа на града през Средновековието, а туристическите карти допълват възможностите за избор на маршрут през територията на археологическия резерват. Освен информация за функциите на сгради, плановете насочват посетителите и към местата за отдих и услуги. Всяко от таблата е снабдено и с индивидуален QR-код, който препраща към конкретна секция от страницата на Русенския музей. Там всеки от посетителите може да получи допълнителна информация, както и да се свърже с новата фейсбук-страница, посветена на Средновековния Червен и да даде своите препоръки за бъдещото развитие на експозицията на открито. Всички текстове в новата информационна система са достъпни на български и английски език. 

Сподели:

Още новини от деня