РИМ – Русе, РХГ и Държавен архив – Русе направиха предложения за сградата на бившето генерално консулство на Руската федерация в Русе

Регионален исторически музей – Русе, Русенска художествена галерия и Държавен архив – Русе направиха предложения за използването в бъдеще на сградата на бившето генерално консулство на Руската федерация в Русе. /на снимката днес/ Това стана ясно по време на заседанието на Обществения съвет по икономически въпроси (ОСИВ) към Община Русе. То се проведе с участието на представители на бизнеса, търговски камари, академични среди, браншови и други граждански организации в Зала 1 в сградата на местната администрация в ранния следобед.

Чуйте какво сподели днес за състоянието на сградата и предложенията заместник – кметът на Община Русе Златомира Стефанова. /RuseInfo забранява използването на аудиозаписа за поредните писмени „журналистически“ импровизации по темата за сградата!/

В хода на разговора кметът на Община Русе Пенчо Милков взе отношение по въпроса, както и по конкретно много добро конструктивно предложение за използването и занапред, направено от Алисе Муртезова – административен директор на Лечебни заведения „Медика“. То се отнася за запазване на представителните и функции и използването и за провеждане на различни събития.

В дневния ред на заседанието бяха дискутирани още редица въпроси и предложения – възможността за партньорство между бизнеса и местната власт във връзка с предстояща покана по Програма за развитие на регионите (ПРР) за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ концепции); запознаване на членовете на Съвета с одобрените за финансиране от държавата до този момент проекти, както и тези, за които Община Русе предстои да кандидатства.

На срещата бяха обсъдени и потенциални идеи и възможности за развитие на Русе и общината от страна на местния бизнес. Представен бе проектът „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на РСУО Русе“ и начините за стимулиране на местния бизнес за правилното изхвърляне на битов разградим отпадък. Бяха разгледани и обсъдени определени акценти от Проектобюджет 2024 г. на Община Русе, както и възможността за провеждане на годишно събитие за връчване на награди на отличили се бизнес организации в тяхната сфера.

Инициативата за създаването на ОСИВ е на кмета Пенчо Милков. Основната цел на експертно-консултативния орган е да подпомага местната власт и местното самоуправление при формиране на позиции, поемане на инициативи за развитие и провеждане на общинската политика по икономически въпроси.

От обществения съвет се очаква да предоставя становища по актуални проблеми на икономическото развитие, както и да отправя предложения към Община Русе за политики и мерки при планиране и реализация на дейности за постигане на устойчив икономически растеж. Правилникът му предвижда участие на неговите членове в обществени обсъждания, генериране на идеи относно цялостното развитие на общината, както и даване на предложения относно подготовката, изпълнението и мониторинга на Плана за интегрирано развитие на Община Русе (ПИРО). Участниците в Съвета ще могат да организират провеждането на обсъждания по внесени от граждани и юридически лица предложения и препоръки, както и да споделят и популяризират добри практики в областта на икономическото развитие и насърчаване на инвестициите.

Съветът има право да прави предложения за организиране на местни референдуми и да насърчава публично-частното партньорство между местната власт и бизнеса на територията на община Русе при планиране и реализация на дейности с цел постигане на устойчив икономически растеж.

Сподели: