РИМ - Русе ще участва в международна конференция "Местни общности, културни наследства и музеи"

РИМ – Русе ще участва в международна конференция „Местни общности, културни наследства и музеи“

„Местни общности, културни наследства и музеи“ е надсловът на международна конференция по проект „Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие” (ДН20/12, ИЕФЕМ – БАН)в партньорство с Нов български университет и Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. Тя ще се проведе в периода 25–26.02.2021 г. онлайн.

Идеята за научната конференция е резултат от проучванията на изследователски екип от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, Нов български университет, Регионален исторически музей – Русе, Регионален исторически музей – Сливен, който реализира проект „Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”.Конференцията насочва вниманието към няколко важни аспекти в проучването, изследването и интерпретацията на отношенията между общностите, културните наследства и музеитe като посредници в социалното общуване и развитие.

Теми за дискусия:

Местни културни ресурси: ценностно преосмисляне и трансформации в културни наследства

Живите наследства в музейните практики и политики: познание, емоция, съпреживяване и споделяне:

Местни наследства – образи, ценности, продукти, послания:

Работни езици са български и английски.

Сподели: