РИОСВ – Русе: В кратки срокове общинските администрации трябва да подготвят информация във връзка с новия Национален план за управление на отпадъците

До 15 ноември 2013 година общинските администрации следва да обобщят и изпратят в РИОСВ-Русе информация по въпросници, свързани с подготовката на новия Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Това стана ясно по време на проведената вчера среща между екип на РИОСВ-Русе, кметове на общини, гл. архитекти и еколози. Информацията е свързана с дейностите по управление, системите за разделно събиране на отпадъците, събраните количества за периода 2009-2012 г., административен капацитет…

Код на новината : *119724.html

    

Сподели: