монтюпе русе предприятия завод 1

РИОСВ-Русе даде предписания на „Монтюпе“ ЕООД за поддържане на оптимален баланс на въздушното налягане в халета

Експертите на РИОСВ-Русе дадоха три предписания след проверката за спазване на условията в Комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД. Тя се  реализира в периода от 10 до 18 септември, месец по-рано от предвиденото в плана, с оглед постъпилите множество сигнали от жители на Русе за наличие на миризма на „изгорял бакелит“.

Дадените предписания се отнасят за подмяна на силиконовите „щори“ на транспортната врата към инсталацията за регенерация на пясък № 1 и актуализиране на  инструкциите, свързани с работата на локалното пречиствателно съоръжение на отпадъчните води от биофилтрите.

Със срок постоянен е третото предписание, свързано с поддържането на отрицателен баланс на налягането на въздуха в трите производствени  халета по време на технологичните процеси. Това предписание касае прецизен анализ на съоръженията, въвеждащи и изсмукващи въздух. Отрицателният баланс означава, че общото количество на въздуха, който се отделя организирано от изпускащите устройства в халетата трябва да е повече от този, който постъпва от аспирационните системи за доставка на свеж и охладен въздух.

По време на проверката е установено, че не е нарушена целостта на пломбите, поставени при прилагане на принудителните административни мерки. Към настоящия момент се извършва производствена дейност в трите халета, като инсталациите в тях работят с разрешените по КР пречиствателни съоръжения. Функционират трите биофилтъра към всяко едно производствено хале. 

По време на проверката за спазване на условията в КР на дружеството е осъществен емисионен контрол на изходящите органични вещества от  изпускащите устройства на два от биофилтрите. Резултатите ще станат ясни до края на месеца.

От началото на септември до настоящия момент са извършени три извънредни проверки на „Монтюпе“ ЕООД. При две от тях е влизано в производстевните халета с цел проследяване на технологичните процеси във вечерните часове на денонощието. При една от проверките съвместно с представители на Гранична полиция – Русе, с помощта на термовизионни камери, е проследено изпускането на емисии от производствените халета  на „Монтюпе“ ЕООД. Установено е, че от три изпускащи устройства, видимо се отделят емисии. Източниците са организирани и включени в комплексното разрешително (КР) на дружеството.

Контролът на „Монтюпе“ ЕООД продължава, тъй като предприятието е част от обектите, включени в списъка за приоритетни проверки на междуведомствената комисия, сформирана по заповед на Областния управител на Област Русе.

Сподели:

Още новини от деня