РИОСВ - Русе извърши контролни проверки на фирми за дрехи втора употреба в Разград

РИОСВ – Русе извърши контролни проверки на фирми за дрехи втора употреба в Разград

Контролни проверки на шест дружества, занимаващи се с внос или търговия с дрехи втора употреба в Разград извършиха експерти на РИОСВ-Русе. Проверките са във връзка с писмо на Министерството на околната среда и водите за недопускане на нерегламентирано третиране на текстилните изделия.
При проверките е установено, че голяма част от фирмите са регистрирани в Разград, но извършват дейност в Южна България. Само една фирма има голям склад на територията на бивш завод в Западна промишлена зона на града. Установени са над 500 тона дрехи втора употреба. На собствениците на дружестото са дадени предписания да не допускат третиране на дрехите като горене, предаване за последващо третиране или изхвърляне на нерегламентирани места. В случай, че дрехите не могат да бъдат реализирани, трябва да се предават на лица, притежаващи необходимите разрешителни документи или на депа за отпадъци.

Според българското законодателство стопанска дейност с дрехи втора употреба могат да извършват само юридически лица, които са регистрирани да извършват дейности по транспортиране, съхранение и оползотворяване на отпадъци от тесктилни изделия. Извънредният контрол е превенция за нерегламентираното им третиране, което оказва негативно въздействие върху околната среда.

Сподели: