риосв русе сграда

РИОСВ – Русе: Изменение на наредба вменява ново задължение на оператори, извършващи трансграничен превоз на отпадъци

Изменение на специализираната наредба за предоставяне на информация за дейностите по отпадъци вменява ново задължение на фирмите, които се занимават с трансграничния им превоз. Това се отнася за всички, които извършват транспортиране и/или третиране на отпадъци и ги въвеждат, внасят и оползотворяват/обезвреждат на съответната територия, контролирана от РИОСВ.

Фирмите следва задължително декларират и представят документи за движението на отпадъците.  Целта на промените са засилен контрол и превенция на нерегламенитраното им. РИОСВ – Русе ще упражнява контрол по документи или при необходимост физически контрол на място.

За непредставяне на документи или такива с невярно съдържание операторите подлежат на санции по Закона за управление на отпадъците.

Подробна инструкция за нововъденията, както електронните адреси и нормативните документи са публикувани на интерент страницата на РИОСВ – Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/faktori-na-okolnata-sreda/41-otpadatzi.html

Сподели:

Още новини от деня