Спряха вноса на 17 тона пластмасови отпадъци от Гърция в Румъния на Дунав мост 1

РИОСВ – Русе: От началото на годината са въведени мерки за ограничаване въздействието на пластмасови продукти върху околната среда

От началото на тази година, с влизане в сила на чл.4 от специализираната Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, се въвеждат мерки за ограничаване въздействието им. Това важи за пластмасови продукти за еднократна употреба (опаковки) като чаши за напитки и техните капаци и капачки, съдове за храна/кутии – със или без капак за съхранение на храна, която е предназначена за незабавна консумация, както на място, така  и изнасяне от обекта и др.

Бизнес операторите, които използват пластмасови продукти за еднократна употреба за пълнене с храни, включително напитки, и готови ястия на мястото на продажбата на краен потребител, са длъжни да прилагат мерки за намаляване на тяхното потребление. Това са лицата по смисъла на чл.9 от Закона за храните, които произвеждат, преработват и/или дистрибутират храна. Към тях спадат заведенията за обществено хранене, използващи пластмасови чаши и съдове за храна за консумация на място и за разносна търговия; продавачи на напитки и храни, готови за непосредствена консумация, употребяващи пластмасови кутии; „топли витрини“ в хранителни магазини,  и т.н.

Лицата, използващи пластмасови продукти за еднократна употреба, трябва да поставят на видно място информационна табела, предназначена за крайния потребител, съдържаща следната информация: единична цена на пластмасовите продукти за еднократна употреба; вредното им въздействие върху околната среда от замърсяване вследствие на нерегламентираното им изхвърляне и/или изхвърляне на неразрешени за това места след крайната им употреба; необходимостта от трайното им намаляване, както и възможните алтернативи за използването им.

Определяща роля, дали даден съд за храна се счита за пластмасов продукт за еднократна употреба е вероятността той да се превърне в отпадък поради обема или размера си, по-специално при съдовете за единична порция. Изброените пластмасови продукти за еднократна употреба се предлагат на крайните потребители задължително срещу заплащане на сума, която за тази година нормативно е определена по следния начин:

-не по-малко от 0,05 лв. за брой за продуктите, представляващи пластмасови чаши за напитки и техните капаци и капачки и

-не по-малко от 0,20 лв. за брой за продуктите, представляващи съдове за храна, т. е. съдове, като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна.

Сумата за използваните пластмасови продукти за еднократна употреба се посочва отделно от цената на съответната храна, включително напитка, в касовия бон.

До края на годината са предвидени търговски обекти за контрол в границите на  териториалния обхват на РИОСВ-Русе за спазване изискванията на специализираната наредба.  

Сподели: