риосв русе сграда

РИОСВ – Русе: Постоянен остава интересът от страна на билкозаготвителите към култивирано отглеждане на редки и застрашени видове растения

В България билкосъбирането е един от основните поминъци за голяма част от населението на някои райони, както и източник на доходи. Този факт до голяма степен през последните години започва бавно да се изменя. Голяма част от пунктовете затварят заради липса на квалифицирана работна ръка. В бранша оцеляват големите собственици, които успяват да запазят работниците си, както и да вложат достатъчно средства за модернизация на пунктовете. Част от тях изнасят стоката си в чужбина, където търсенето на висококачествени български билки е голямо. Това се обуславя от факта, че през 2019 г. новорегистрираните билкозаготвителни пунктове са само 6 броя. 

През 2019 г. в трите области, контролирани от РИОСВ – Русе , са функционирали общо 119 билкозаготвителни пункта. Голяма част от тях подават т. нар. „нулеви” справки. Това се дължи на нежелание на собствениците да закрият пункта, също и на надеждата, че в бъдещи времена бизнеса ще процъфти. Останалите, развивали дейност, са събирали обикновена коприва (корени, листа), троскот (корени), липа (цвят, листа), бъз (цвят, плод), глухарче, врабчови чревца, мащерка, бял равнец, шипка (плод), слез, обикновен глог (цвят с листа, плодове), змийско мляко, обикновен пчелинок, маточина, репей, бръшлян и някои др.

Постоянен остава интересът от страна на билкозаготвителите към култивирано отглеждане на редки и застрашени видове растения. Такива са случаите с балканския ендемит – мурсалски чай, отглеждан в 2 села на територията на община Главиница. Мурсалският чай е включен в Червената книга на България. Отглеждането на такива растения подлежи на много строг контрол за произход на генетичния материал. 

С оглед опазване ресурсите на някои видове лечебни растения с ограничени запаси в природата, всяка година Министърът на околната среда и водите издава Заповед за ползването на лечебните растения под специален режим за текущата година. Не се разрешава събиране на билки от тези видове в националните паркове, както и извън определените със заповедта райони и количества. Режимът не се отнася за случаите, когато билките се събират за лично ползване. Допустимите за събиране количества билки от естествените находища се отнасят за 11 вида лечебни растения, забранените за събиране билки от естествените им находища на територията на цялата страна са 24 вида.

Практиката през изминалите години показва, че отпуснатите количества се използват в много малък процент, т.е. малки количества от тези видове се събират от природата, което е един щадящ механизъм за видовете и техните популации във времето. През 2019 г., на територията на инспекцията не са събирани и отчетени видове лечебни растения, които са поставени под режим на ограничено ползване.

Сподели:

Още новини от деня