РИОСВ-Русе предупреди „Топлофикация – Русе” ЕАД да не изгаря отпадъци от биомаса до провеждане на необходимите процедури

РИОСВ-Русе връчи предупредителен протокол на ръководството на „Топлофикация-Русе” ЕАД да не предприема и/или извършва дейности по изгаряне на отпадъци от биомаса в инсталацията преди да изпълни задължения си като възложител на инвестиционно предложение и оператор на инсталация с издадено Комплексно разрешително (КР).Поводът за това е депозирано писмо от страна на оператора, че възнамерява да извърши експеримент за изгаряне на отпадъци от биомаса в инсталацията на ТЕЦ „Русе-Изто…

Код на новината : *120017.html

    

Сподели: