Мобилна станция на ИАОС е в Николово

РИОСВ – Русе продължава да мери чистотата на въздуха в Николово

Във връзка с получен сигнал за въникнал пожар в цех на завода за производство на боеприпаси „Дунарит“АД, директорът на РИОСВ-Русе разпореди контролни измервания на качеството на атмосферния въздух. Мобилната станция на Регионална лаборатория-Русе към ИАОС е разположена пред кметството на с. Николово и от 13 часа днес извършва мониторинг. Мястото е подбрано заради северозападната посока на вятъра.

Данните от първоначалните измервания не показват повишаване нивата на следените показатели – серни и азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици и озон.

РИОСВ-Русе следи метеорологичните прогнози. При промяна посоката на вятъра ще се използват и данните от мобилната станция за непрекъснат мониторинг на КАВ, разположена на площадката на Втора РСБПЗН, в Източна промишлена зона на град Русе.

Сподели: