РИОСВ - Русе: Установени са нарушения в защитени зони от Натура 2000 в две области

РИОСВ – Русе: Установени са нарушения в защитени зони от Натура 2000 в две области

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха поредица проверки на общински и частни имоти, попадащи в границите на защитени зони от НАТУРА 2000 в землищата на областите Русе и Силистра. Контролът е упражнен по сигнал на Държавен фонд „Земеделие“ във връзка с кампанията по разплащане.

На място е констатирано използването на пасища като обработваеми земи или трайни насаждения. Най-сериозното нарушение е установено в землището на с. Брадвари, област Силистра, където са засадени 58 дка слънчоглед.

Използването на земи от екологичната мрежа НАТУРА 2000 за тези цели представлява нарушение на Закона за биологичното разнообразие. Спрямо извършителите ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Сподели:

Още новини от деня