пожар сметище русе 2

РИОСВ състави акт за административно нарушение на оператора на Регионално депо за неопасни отпадъци в Русе

На 13 ноември 2018 г. експерти на регионалната инспекция съставиха акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на фирмата оператор на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан“ в гр. Русе. Той ще бъде санкциониран, във връзка с нарушение изискванията на Закона за управление на отпадъците, за това че е допуснал запалване на отпадъците в Клетка 2 на 03.11.2018 г., около 13,00 часа. Повече от седмица продължиха дейностите по потушаване на възникналия пожар. Към момента аварийната ситуация е овладяна и са изпълнени дадените предписания.

РИОСВ – Русе ще извърши последващ контрол.

Сподели:

Още новини от деня