Министърът на образованието и народните представители от ГЕРБ разгледаха днес най-новата детска градина в Русе

Родителите на кандидатстващи в детска ясла в Община Русе трябва да подадат ново заявление от 1 януари

Общинският съвет – Русе със свое Решение No 951 по Протокол No 37/13.09.2018 г. прие Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе /Наредба/ и отменя Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община Русе.

Съгласно приетата нова Наредба, класирането на децата няма да се осъществява по входящ номер на заявлението, а на база на точкова система, според събраните от всяко дете точки в низходящ ред, съгласно критериите и допълнителните точки при избор на желание, на основание чл. 12 на Раздел II „Предимства и необходими документи за прием на децата в детските ясли“. Когато свободните места са по – малко от децата с равен брой точки, се прилага процедура на генериране и присъждане на случайни числа от електронната система за прием.

Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе е публикувана в раздел „Нормативна уредба“. От 01 януари 2019 г. всеки заявител, регистрирал заявление за участие в класиране и прием в детските ясли към дата 31.12.2018 г., ще трябва да регистрира ново заявление, съгласно новите критерии и правила за прием.

За допълнителни въпроси: Радостина Пейкова – началник отдел „Обществено здраве“ тел. 082 881 794
Искра Иванова – главен експерт в отдел „Обществено здраве“ тел. 082 881 755

Сподели: