Ротаракт - Русе отпразнува 20 години от създаването на клуба

Ротаракт – Русе отпразнува 20 години от създаването на клуба

Ротаракт-Русе отпразнува 20 години от създаването на клуба и неговата дейност в Русе на 19 ноември в компанията на приятели ротарианци, интерактори и близки русенци. Събитието се състоя във връзка с подпомагане на каузата ни за закупуване и даряване на устройство за контролиране на телесната температура за УМБАЛ „Канев“.

Огромно уважение към русенския клуб показаха Борислава Динева- паст дистрикт гуверньор и Жан Ильов, които пристигнаха от клуб „Ротаракт-Дупница“. Сред специалните гости бяха и началник на отделение „Педатрия“ д-р Ева Цонкова и началник на отделение „Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия“ д-р Симеон Симеонов.

„Лео Клуб“ – Русе в лицето на Нелина Русанова и Михаил Михов също се присъединиха към сбирката, както и към купона после! Новата гражданска организация „СъГраждани“ и нейният основател Боян Боцев много добре каза, че ние всички сме организации с различни имена, но една обща цел – Русе.

Като традиция на Ротаракт – Русе и в духа на приятелското събитие, бяха посрещнати новите членове Йоана Александрова и Николай Колев.

Сподели: