РТИК популяризира българо – румънското културно наследство с проект

Днес на 01.02.2018 г., в конферентната зала на Русенска търговско-индустриална камара се проведе заключителна пресконференция по проект 15.2.1.023 “Дунав – мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера” е-MS code ROBG-7, който бе изпълнен съвместно с Търговско-промишлена палата-Враца (водещ партньор) и CCMP Europroject гр. Слатина (Румъния).

Проектът се финансира по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. По време на събитието бяха представени резултатите от изпълнението на дейностите по проекта, какви цели бяха постигнати и какъв бе неговия принос по отношение на опазването на културно историческото наследство. Пресконференцията бе финалното мероприятие, предвидено по „Дунав-Аз мога“ и в първата му част екипът по проекта презентира основните и най-интересни моменти от изпълнението му:

– Организиране на три международни конференции, засягащи различни теми в сферата на праисторията и новите научни открития в трансграничния регион.
– Организиране на летни детско-юношески занаятчийски работилници, по време на които деца и юноши между 8 и 16 годишна възраст имаха възможността да се докоснат до занаятите и да усетят вълнението при изработката на различни предмети.

Тези работилнички се проведоха в гр. Враца, гр. Русе и гр. Слатина (Румъния).
– Провеждане на асамблея на занаятите под надслов „Занаятите вчера, днес и утре“ в гр. Слатина (Румъния), където занаятчии от регион Русе имаха възможност да представят свои произведения.

В рамките на проекта бе заснет и филм, който бе представен във втората част на пресконференцията. Филмът показа по оригинален начин всичко, което бе осъществено и присъстващите имаха възможността да получат точна, жива и ярка представа за събитията.

Сподели:

Още новини от деня