РТИК стартира безплатно обучение по Корпоративна социална отговорност

Време за прочитане: < 1 мин.

Русенска търговско-индустриална камара организира безплатно обучение по проект „Report-ASAP: Adoption of Sustainable Accounting Practices for Reporting. Основната цел на обучението в частност, и на проекта като цяло, е да подпомогне малките и средни предприятия в докладването на тяхната устойчивост, чрез създаване на доклад за Корпоративна социална отговорност.

Курсът е организиран в 6 обучителни модула, които да спомогнат за по-лесното придобиване на устойчиви практики, а именно:

  1. /Дефинира какво е устойчивост, кога и как възниква като понятие и кои са основите на отчитането/
  2. /Предоставя информация за законовата рамка и директивите в ЕС по отношение на КСО, като съдържа подраздел, посветен специално на правната ситуация в България/
  3. /Предоставя анализ на аспектите и последиците, свързани със социалното въздействие на КСО върху фирмата и служителите/
  4. /Предоставя инициативи за опазване на околната среда и предлага примери за устойчиви практики за намаляване на разходите на фирмата/
  5. /Акцентира върху ползите от докладването на устойчивост за фирмата/
  6. /Дава практически насоки за създаване на доклад за КСО/

Участниците в обучението ще преминат през специално създаден за обучението Динамичен демонстратор – интерактивен инструмент, който да спомогне за по-доброто разбиране на учебното съдържание. Наред с това ще получат безплатен достъп до обучителната платформа и съпътстващите учебни материали. При успешно завършване на обучението, всеки от участниците ще получи сертификат за придобити компетенции в сферата на корпоративната социална отговорност.

Обучението ще стартира на 15 юли (понеделник) от 16:00ч. в заседателната зала на Русенска търговско-индустриална камара, намираща се на адрес: Русе, бул. „Цар Фердинанд“ 3А, ет.2

Желаещите да се включат в обучението следва да попълнят онлайн формуляр за участие, който може да бъде намерен ТУК, не по-късно от 12.07.2019г.

За повече подробности можете да следите и Фейсбук страницата на събитието.

За повече информация и запитвания можете да се свържете с:
Ирена Иванова – ivanova@rcci.bg

Сподели:

Още новини от деня