съдебна-палата-1

Румънски гражданин бе оправдан от съда в Русе по обвинение за укриване на над 600 хил. лева данъци

Делото, което гледа състав на Окръжен съд – Русе на 6 ноември, бе образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против румънския гражданин М. М., срещу когото е повдигнато обвинение за това, че през периода 06.02.2015г. – 29.03.2016г. в гр. Русе, като представляващ и управляващ „***“ ЕООД- Русе, в условията на продължавано престъпление – на седем пъти, избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери – общо 581 422,38 лева по ЗДДС и ЗКПО, от които 20 234,35 корпоративен данък и 561 188,03 лева данък добавена стойност, като затаил истина в подадени пред ТД на НАП – гр.Варна, офис Русе декларации – справки-декларации за данък върху добавената стойност и Годишна данъчна декларация, които се изискват по силата на закон – чл.125, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност и чл.92, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане и не издал друг счетоводен документ – Протоколи по чл. 117 от ЗДДС; използвал документи с невярно съдържание – дневници за покупки към справки-декларации за ДДС, при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите и осъществил счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство – престъпление по чл.255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.2, т. 3, пр. 2, т. 5,  т.6, вр. с чл.26, ал.1 от НК. За такова престъпление в Наказателния кодекс е предвидено наказание лишаване от свобода от две до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

Състав на Окръжен съд – Русе призна М. за невиновен и го оправда по така повдигнатото му обвинение по чл.255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.2, т. 3, пр. 2, т. 5, т.6, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Съдът отхвърли иска на гражданския ищец Държавата в лицето на Министерството на финансите ТД НАП гр. Варна офис Русе за сумата от 581 422,38 лева, ведно с полагащата се законна лихва, считано от 29.03.2016 г. представляваща обезщетение за имуществени вреди за извършено престъпление от М. М. като неоснователен и недоказан.

Сподели: