Румънски учители гостуваха днес в ОУ "Иван Вазов" - Русе

Румънски учители гостуваха днес в ОУ „Иван Вазов“ – Русе

Днес учениците и учителите от Основно училище „Иван Вазов“ приеха за кратко посещение делегация от преподавателски кадри от началното обучение от „Гимназиално училище № 3 община Кирнодж“, окръг Кълъраш, Румъния. Това беше протоколно посещение с цел проява на отвореност за бъдещо дългосрочно сътрудничество в рамките на добрите трансгранични отношения, на което присъства и д-р Росица Георгиева – началник на РУО – Русе и г-жа Боряна Петкова – старши експерт по организация на средното образование. В рамките на посещението беше презентиран изготвен от румънска страна двуезичен буквар, написан от г-н инж. Аурелиан Котобан, който ще бъде подарен на първокласниците в ОУ „Иван Вазов“.

Визитата на румънския екип е по покана на Русенска митрополия и във връзка с реализирането на проект „Спазване на индивидуалните особености на ученика посредством диференцирано оценяване“, който се осъществява по програма за трансгранично сътрудничество от румънска страна и с участието на ОУ „Иван Вазов“.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"