РУО на МОН – Русе обяви ред и условия за запознаване с изпитната работа от НВО 7. клас

Учениците, явили се на изпитите чрез тест по български език и литература и по математика имат право да се запознаят с проверената си и оценена изпитна работа от Национално външно оценяване в 7. клас в присъствието на родител/настойник и при представяне на документ за самоличност и служебната бележка за допускане до изпитите, както следва: всеки работен ден в периода от 07.06.2018 г. до 11.06.2018 г., от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 15,00 ч. до 17, 00 ч. в РУО – Русе етаж Х, заседателна зала.

По време на запознаването с изпитната работа не се разрешава изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и рецензиите/бележките на оценителите.

Сподели:

Още новини от деня