Русенецът Иван Белчев предприема инициатива за почистване стълбището, водещо към Музея на транспорта

Русенецът Иван Белчев предприема инициатива за почистване стълбището, водещо към Музея на транспорта

Русенецът Иван Белчев предприема инициатива за почистване стълбището, водещо към Музея на транспорта в Парка на младежта. Той призовава желаещите да му пишат във Фейсбук с цел заедно да подобрят средата, в която живеем.

„И няма да се каляме повече. Няма да го позволим. Всеки ден търся проблемите в Русе и начини за тяхното решение“, подчертава г-н Белчев.

Сподели: