административен съд русе

Русенец жали 40 лева глоба за вдигане на шум в домашни условия, съдът я потвърди

Административен съд – Русе остави в сила Реше­ние № 519 от 08.07.2020 г., постановено по АНД № 597/2020 г. по описа на Районен съд – Русе. С него е потвърдено Наказателно постановление (НП) № П838/ 28.02.2020г на зам.кмет на Община Русе ,  с което на Г. В. Г. на основание чл.2 ал.2 вр.ал.1 от Наредба № 4 на ОбС-Русе е наложена глоба в размер на 40 лв.

За да постанови оспорения в настоящото производство съдебен акт, районният съд е приел, че от събраните по делото доказателства правилно е установено и безспорно доказано административното нарушение на чл.2 ал.1 от Наредба 4 на ОбС-Русе касателно нарушаването на нощната тишина и общественото спокойствие след 22.00ч през зимния период на 30.11.2019г., което е осъществено чрез слушане на силна музика и викове на висок тон  , за което жалбоподателят е бил санкциониран, като при съставяне на АУАН и издаване на НП не са били допуснати и съществени нарушения на процесуалните правила, които да са достатъчно основание за отмяна на НП. С тези мотиви съдът е потвърдил оспореното пред него наказателно постановление в неговата цялост.

Касационната инстанция изцяло възприема доводите и на основание чл.221, ал.2, изр.второ от АПК препраща към мотивите на първоинстанционния съд. Следва да се добави и че събраните по делото гласни доказателства еднозначно сочат първо на отправено предупреждение да не се нарушава нощната тишина, последващо несъгласие от страна на оспорващия касационен жалбоподател, че няма да се съобрази с предупреждението и викове от негова страна, което е довело до съставяне на АУАН и издаденото в последствие НП,потвърдено от въззивната инстанция. Следва да се отчете, че нарушената норма визира всеки който нарушава нощната тишина и общественото спокойствие, а не само собственика на жилище или имот, от където се чува силна музика и висок тон.

Неоснователни за доводите, че касационния жалбоподател е наказан два пъти за едно и също нарушение. Представеното и пред РРС НП 356-ЗМВР/ 19 от 15.01.2020г. на ВНД началник Второ РУ –Русе касае неизпълнение на устно полицейско разпореждане да се прекрати вдигането на шум и нарушаването на спокойствието на живущите в жилищната сграда, докато в потвърденото НП сочените фактически обстоятелства са различни. Т. е. жалбоподателят не е наказан два пъти за едни и същи факти, а за отделни адм. нарушения на различни правни норми и съответно е приложен чл.18 ЗАНН. Наложената санкция е към минимума и под средата на предвиденото и не са налице основания за нейното изменение    

Предвид изложеното, наведените касационни оплаквания са неоснователни, жалбата е неоснователна, а решението на Районен съд – Русе -правилно и следва да бъде оставено в сила.

Сподели:

Още новини от деня