съдебна палата русе

Русенец обжалва 10 000 лева глоба и условна присъда за двукратно нарушаване на карантина

Делото, което ще гледа в четвъртък състав на Окръжен съд – Русе, е образувано по жалба от подсъдимия С. П. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която е признат за виновен в това, че в периода 22 — 23.04.2020 г., в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление — на два пъти, нарушил мерки издадени против разпространението или появяването на заразна болест по хората — Раздел II, т. 1 от Заповед № РД-01-183 от 06.04.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, издадена на основание чл. 63 от Закона за здравето и чл.29 от Наредба № 21 от 2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната – като лице по т. 1 от заповедта, поставено под карантина с Предписание за поставяне под карантина изх.№ 38143 от 20.04.2020 г. на Столична регионална здравна инспекция, не изпълнил задължението да не напуска дома си или мястото за настаняване, в което е посочил, че ще пребивава за посочения в предписанието 14-дневен срок – гр. Русе, ул.“***“ № 53, като деянието е извършено по време па извънредно положение, свързано със смъртни случаи – обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г. върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020г. до 13 май 2020г., обнародвано в ДВ бр. 22 (извънреден) от 13.03.2020г., изменено с ДВ бр. 34 от 09.04.2020г., във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 – поради което и на основание чл.355, ал.2, пр.3, вр. с ал.1 вр. с чл.26, ал.1, вр. чл.36, вр. чл.54 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 5 месеца с 3-годишен изпитателен срок и глоба в размер на 10 000 лв.

Сподели: