Русенка влиза като зам. – изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция

На 7.11.2013 г. на извънредно заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция /ДФЗ-РА/ назначи Мирослав Николов за изпълнителен директор и Младен Тимчев, Николай Дачев, Атидже Алиева-Вели и Виолета Александрова за зам.- изпълнителни директори.
Виолета Александрова е родена на 28 август 1977 г. в гр. Русе. Завършила е УНСС със специалност „Статистика и иконометрия”. През 2000 г. започва кариерата си в Националния статистически инст…

Код на новината : *119986.html

    

Сподели: