гласуване

Русенка трябваше два пъти да ходи до секцията, за да гласува машинно

В РИК Русе е постъпила жалба с вх. № 597/04.04.2021 г., от Гергана Иванова Манева, която твърди, че в училище „Отец Пайсии“ машината в секционната избирателна комисия не е работила, когато гласоподавателката е искала да упражни своя вот. За случая е предупредила председателя на секцията.

Подаденият до РИК документ има характер на сигнал, а не на жалба. След извършена проверка по случая, РИК-Русе е установила, че фактически гласоподавателката се е върнала повторно в секцията и е упражнила правото си на глас.

Предвид на което, РИК-Русе не следва да разглежда по същество подаденият сигнал.

Сподели: