Русенската „Булстрой“ ООД ще обнови вертикалната източна кейова стена в пристанищен терминал Русе-изток-1

Русенската „Булстрой“ ООД ще обнови вертикалната източна кейова стена в пристанищен терминал Русе-изток-1. 529 хил. лева е предложило дружеството на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за рехабилитацията.

При извършен оглед при ниски води на р. Дунав е констатирано, че в следствие на активната суфозия е извлечена голяма част от обратния филтър във вътрешността на тронзоните на източния кей на лимана, като голяма част от неармирания бетон, който е бил положен върху обратния филтър е пропаднал. Образували са се каверни и кухини, чиято дълбочина на места достига 2,50 м.

През годините на експлоатация множеството динамични удари от плавателни съдове по вертикалната и шпунтовата стена са довели на много участъци до разрушаване на бетоновото покритие и оголване на армировката. Констатирани са множество армировъчни пръти, изложени на директното въздействие на атмосферните условия и водите на басейна, както на вертикалните страни на тронзоните, така и на шпунтовите стени.

Това нестабилно състояние крие опасност от внезапно разрушаване на съоръженията от пристанищната инфраструктура в района, с нанасяне на значителни материални щети. За предотвратяването им е необходимо да се възстанови обратния филтър и бетоновото покритие по вертикалната кейова стена.

Сподели: