Русенска област е в район със силен интензитет на депопулация

Русенска област е в район със силен интензитет на депопулация

Време за прочитане: < 1 мин.

В България има цели региони, които се намират в изключително тежка демографска и социално-икономическа криза. В тези региони, които иначе разполагат с отлични природо-климатични ресурси, богати традиции и стратегически благоприятно географско положение, попадат общини със силно влошени демографски показатели, в пъти по-ниска раждаемост и високи отрицателни стойности на естествения прираст; общини, чиято обща смъртност достига стойностите на региони от Африка и Азия, поразени от тежки болестни пандемии или намиращи се във военни конфликти с остър дефицит на младо, трудоспособно население.

В настоящето изследване експертите по демография – доц. д-р Надежда Атанасова и доц. д-р Георги Бърдаров (Georgy Burdarov) очертават териториалните демографски диспропорции в страната, търсят генезиса на причините за тяхното състояние и правят демографска прогноза за развитието на регионите и населението на България до 2040 г.

Анализът съдържа и конкретни предложения за мерки, чрез които да се постигне устойчиво и балансирано демографско развитие в обозримо бъдеще.

Електронното издание можете да изтеглите от тук

https://bulgaria.fes.de/…/Regionalni_demografski_disbalansi…

Сподели:

Още новини от деня