Русенска област е готова за зимата

Русенска област е готова за зимата, стана ясно сега по време на заседанието за проверка готовността на Русенска област за настъпващата зима. То бе председателствано от областния управител Галин Григоров, а в него участваха ръководители или представители на институции с отношение към проблема. В заседанието се включи и зам. – областният управител Валентин Колев.
В Община Бяла има готовност за зимата. Сключени са договори за снегопочистване. Състоянието на язовирите на територията на общината е добро, като нивата им са понижени предвид сезона и валежите през последните дни, съобщи експертът Николай Плачков.
В Община Сливо поле договорите за почистване и поддържане на общинската пътна мрежа са сключени и техниката за чистене на снега е проверена, каза зам. – кметът М. Чиликов. Горивата за отопление са доставени. Има достатъчно инертни материали за опесъчаване през зимата. Остранени са негодните дървета по общинската пътна мрежа. Общината помага на „Енерго Про“ за отстраняване на клоните по протежение на енергопреносната мрежа. Работи се за доставка на роторен снегорин, какъвто е необходим в равния терен със снегонавявания.
В Община Иваново няма трудности за подготовката на зимния сезон.
В Община Две могили няма сключени договори за снегопочистване на общинската пътна мрежа. Вероятно до края на месеца те ще са факт.
По 4 позиции от общо 13 няма проявен интерес за сключване на договори. Затова са изпратени публични покани към определени фирми. Има споразумение с АПИ за поддържане. 3 пътни участъка в Общината ще бъдат затворени през зимата – Батишница – Челнов, Помен – Могилино и към пещерата „Орлова чука“. Сега се доставят инертни материали за нуждите на общината.
В Община Ценово има обществена поръчка за снегопочистване. В понеделник сигурно ще се сключи договор, заяви кметът на общината д-р Петър Петров. Притеснение има за почистване на второкласната и третокласната пътна мрежа. Не е почистен сервитутът на пътищата, особено между Обретеник и Ценово, както и от Ценово за Свищов. От 10 години има „тапа“ от километър и 300 метра от Ценово до Вардим. Табелата за края на област Русе е сложена 1.3 км. Преди края на землището на Новград. Накрая се налага земеделска техника за чистене от Ценово да се изпраща в последния момент. Т. нар. Пиперковски баир също е проблемен. Там се натрупват камиони, возещи суровина за „Свилоза“ и закъсват. Налага се общината да праща трактори на земеделци да ги изтеглят. Там няма и роторен снегорин.
Община Ветово има договори за почистване на общинската пътна мрежа и е проверена съответната техника, ангажирана за чистенето, съобщи зам. – кметът Исмаил Селим.
Община Борово също разполага с договори за почистване на общинската пътна мрежа и е проверена съответната техника, ангажирана за чистенето.

Чуйте Спасимир Димитров от Община Русе за готовността за зимата:

 

ОД на МВР – Русе разполага с 28 автомобила марка „Опел“ и 7 автомобила „Киа Сийд“, като са подготвени за зимата.
РД ПБЗН – Русе също е готова за зимата, докладва комисар Димитър Павлов. Направена е организация от гледна точка на комуникацията. В готовност са и двете системи за ранно предупреждение и оповестяване на населението. На 16 ноември ще се проведе областно съвещание с кметовете на общини за състоянието на доброволните им формирования при реакция на кризи. Скоро ще се проведе проверка реакцията при евентуално бедствие в Община Русе с „Лукойл България“.
Мрежов експлоатационен район – Русе е готов за работа при зимни условия. Сега се изпълнява авариен ремонт на 5 броя стълбове от електропровод 110 кв.
„Топлофикация Русе“ също е готова за зимата, като са осигурени горива и резервни части. 24 – часово дежурство е факт, като готовност за реакция на персонал при авария е 3 часа от подаване на сигнала.
От 1 ноември има дежурства по всички гари в района за почистване на стрелките и други елементи от железния път.
Директорът на ИА ППД – Русе Павлин Цонев обяви, че има одобрен план за зимната подготовка, който се изпълнява в график. До края на зимния сезон кран „Титан“ ще е на разположение.
Дирекция „Речен надзоор“ – Русе провежда необходимите мероприятия за зимна подготовка. Капацитетът на лимани Запад и Изток при воден стоеж 100 см. напълно удовлетворява нуждите на местни и чужди корабособственици. Корабните и пристанищни оператори са обявили готовност за зимния сезон. При ледоход ще има съвещания за набелязване на мерки по прибиране на понтоните. Засега повечето от операторите не искат превантивно да ги прибират от брега на реката.
Сред основните проблеми на дирекцията по организацията на зимната подготовка е разбиването на левда в двата лимана. В лиман Изток през изминалия зимен сезон Пристанищен комплекс вършеше това с кораб „Мираж“, то за лиман Запад няма решение. Трудно би се намерило решение в тази посока и за новия сезон. Причината е в старата наредба от 2003 година, която вменява задължения на пристанищните оператори, но това достига до 15 м. от пристанищната стена. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ обаче отбеляза, че няма задължение да почиства леда в лимана.
79 са болните на хемодиализа от Русе а 45 от района на Русенска област. В Бяла тези хора са 10. Те ще бъдат обслужани от съответните болници при зимни условия.
Центърът за спешна медицинска помощ – Русе има автомобили, преминали през прегледи за готовност за зимата. Осигурен е материален и технически резерв за нормална експлоатация на техниката при зимни условия, отбеляза д-р Пенка Бахчеванова.
БЧК е заредила кризисните центрове в Бъзън и Пиргово, а това предстои за Бяла и Сливо поле.
Проблем е почистването на 1 км. от снега до базата на БЧК край Пиргово, алармира днес д-р Руденко Йорданов – директор на БЧК – Русе.
Необходимо е настаняване на родилките с термин през зимата да се настанят своевременно в съответните лечебни заведения. Неоходимо е и осигуряване на агрегати на аварийно захранване на съответните средищни училища, докато се успокои обстановката и има възможност да се превозят до съответните населени места, призова д-р Йорданов.
ВиК – Русе е провела плануваните технически мероприятия за профилактика на мрежата, водоеми и др. Аварийните екипи имат съответната механизация, горива, материали и резервни части. 2200 киловата е общата мощност на готовите за реакция при извънредна ситуация дизелови агрегати.
Адриан Андреев от „Енерго Про Мрежи“ – район Русе обяви, че отстраняването на клони по мрежи ниско напрежение в региона продължава. Водят се разговори с фирми с техника с висока проходимост за помощ при извънредни ситуации. До края на месеца ще се подменят част от автомобилите на дружеството с нови такива.
Налични са и действащи договори за зимно почистване в зоната на ГКПП „Дунав мост“.
На днешното съвещание беше взето решение кметовете на общините Две могили, Иваново и Ценово след сключване на договори с предмет на дейност – снегопочистване и/или зимно поддържане на общинската пътна и улична мрежи, да предоставят копия на същите в Областна администрация Русе в срок до 21.11.2017 г. Също кметовете на общините Бяла и Борово е необходимо да представят копия на договорите до края на календарната 2017 г.
Прие се решение кметовете на общините Бяла, Борово, Иваново, Две могили и Ценово, след сключване на договори с предмет на дейност – снегопочистване и/или зимно поддържане на общинската пътна и улична мрежа, да създадат организация за проверка готовността на договорената снегопочистваща техника. Необходимо е акцента да бъде поставен върху техническите възможности на фирмите за изпълнение на договорните задължения и евентуално дублиране на машини на едни изпълнители по различни договори. Копия на протоколите от извършените проверки трябва да бъдат представени на хартиен и елелектронен носител в Областна администрация Русе.
Директорът на ОД на МВР – Русе и директорът на РДПБЗН – Русе е нужно да създадат организация за своевременно уведомяване на Регионалното управление по образование – Русе при усложняване на пътната обстановка с цел гарантиране безопасността на автобусите, превозващи учащи при екстремални зимни условия.

Сподели: