Русенска търговско-индустриална камара организира информационно събитие и среща дискусия на тема „Какво е „Upskilling“

Русенска търговско-индустриална камара организира информационно събитие и среща дискусия на тема „Какво е „Upskilling“

На 20 юли Русенска търговско-индустриална камара организира информационно събитие и среща дискусия на тема „Какво е „Upskilling“ и защо това е важно за служителите в днешно време. Кои умения са нужни за повишаване на квалификацията на работещите в сектора на регионалното развитие“.

Събитието бе част от дейностите по проект #REGIODIGIHUBproject, фокусиран върху надграждане капацитета на системата за професионално образование и обучение за регионално развитие на европейско ниво. В него се включиха представители на Община Русе, Русенски университет, Бюро по труда, Българо-румънска търговско-промишлена палата, обучителни центрове и русенски неправителствени организации, активно работещи в сферата на регионалното развитие.

Фокусът бе върху запознаването на аудиторията с иновативната обучителна методология и 15те основни компетенции, необходими за работата на специалистите по регионално развитие. Методологията е съществена част от разработването на цялостния обучителен курс, който предстои да бъде интегриран в Moodlе- базирана платформа и ще бъде достъпен на 6 езика, включително и на български.

В края проведохме дискусия, в която представителите на заинтересованите страни споделиха за предизвикателствата, проблемите и нуждите, пред които се изправят ежедневно в своята работа.

Сподели: