Русенска търговско-индустриална камара бе домакин на Google "Дигитален гараж"

Русенска търговско-индустриална камара бе домакин на Google „Дигитален гараж“

Русенска търговско-индустриална камара имаше удоволствието да е домакин на иновативната програма на Google – „Дигитален гараж“, насочена към развитие на дигиталните компетенции в сферата на онлайн маркетинга. Безплатният семинар събра на едно място ентусиасти, бизнесмени и и дори специалисти, любопитни да почерпят информация от най-добрите в областта.

РТИК имаше възможността да представи и два свои проекта в областта на дигиталните компетенции. Бяха презентирани проектите „DiTEM – Дигитална трансформация на европейските малки и микро предприятия“, и „Restart 4.0 – Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС“. „DiTEM“ предоставя обучителна онлайн платформа, чрез която неспециалисти могат да придобият умения в 6 сфери на дигиталните компетенции; платформата е напълно безплатна, и е достъпна на адрес http://ditem.erasmusplus.website/

„Restart 4.0“ е насочен към развиване на уменията на заетите в индустриите, чрез които ще могат да се подготвят за цялостната дигитализация на бизнеса в близко бъдеще (позната като Четвърта индустриална революция). Обученията по този проект предстои да започнат през следващата година.

Сподели: