административен съд русе

Русенска фирма осъди ОДБХ – Русе за незаконосъобразно наказателно постановление

Време за прочитане: < 1 мин.

В търговски обект, находящ се в гр.Русе, на ул. „Зорница“ № 22, стопанисван от „АНГЕЛОВИ – 7380“ ЕООД със седалище в гр. Русе, са налице изложени за продажба храни с обявени цени, без обектът да има удостоверение за регистрация за търговия с храни по предвидения в закона ред.

При така установените факти и обстоятелства въззивният съд е направил извод от правна страна, че с описаното деяние санкционираното лице е осъществило вмененото му нарушение по чл. 12, ал.1 от Закона за храните.

Независимо от това въз основа на установените по делото факти и обстоятелства, първата съдебна инстанция е приела, че случаят следва да бъде квалифициран като маловажен по смисъла на закона и прилагайки нормата на чл. 28 от ЗАНН е отменила наказателното постановление като незаконосъобразно.

Решението на районен съд е правилно, счита Административният съд в Русе.

Административният съд в Русе остави в сила Решение № 699 от 03.11.2020 г., постановено по АНД № 1446/2020 г. по описа на Районен съд – Русе. Решението не подлежи на обжалване.

Сподели: