Русенските гимназии в битка за седмокласници и попълване на паралелки

Русенските гимназии в битка за седмокласници и попълване на паралелки

Русенските гимназии започват битката за седмокласници и запазване на паралелки.

67 паралелки с 1742 места за държавен план-прием в VIII клас са предвидени за учебната 2021/2022 година в област Русе. 1118 от местата или 60% са предвидени за професионални паралелки. В 57% от паралелките пък ще се обучават ученици в т.нар. STEM профили, чиито акцент е поставен върху науката, технологиите, инженерството и математиката. Що се касае за град Русе, то приемът ще бъде в 56 паралелки, от които 21 за профилирано обучение, а 35 за професионално. Статистиката сочи още, че в община Русе имаме 11 професионални гимназии и 8 профилирани и средни училища.

Завършващите през 2020/2021 година основно образование в региона са 1646, като най-много са в най-голямата община, а именно Русе – 1275, а най-малко в Иваново – 20. Средни училища от 8-те общини в областта няма само в Иваново и в Ценово, а в Борово учебното заведение е обединено.

Факт са нови специалности от професии, като в Бяла се предвижда те да са „Малък и среден бизнес“ в СУ „Панайот Волов“ и „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ в Професионалната гимназия там. По предложение на „Каолин“ и във връзка с необходимостта на компанията от кадри в училището във Ветово ще се обучават за първи път по специалността „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“. В Две могили и по-специално в Професионалната гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев“ ще подготвят кадри в сферата на електрообзавеждането на транспортната техника. В Русе акцентът ще бъде върху две специалности от Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – „Художествена дърворезба“ и „Иконопис“. В Професионалната гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров“ ще предоставят възможност за обучение по „Машини и съоръжения за заваряване“, АЕГ „Гео Милев“ ще обучава ученици и по „Компютърна анимация“. Учещите „Компютърна анимация“ ще бъдат и със засилено изучаване на английски език. По предложение на изпълнителния директор на свинекомплекса в Голямо Враново в Професионалната гимназия по селско стопанство в Русе ще се осъществи прием по специалността „Производство на месо, месни продукти и риба“. Необходимо е да се отбележи, че специалността е сред тези, за които се очаква недостиг на пазара на труда през предстоящата учебна година.

Същевременно защитените специалности в региона са осем, а в дуална форма на обучение ще се предлагат десет такива. С очакван недостиг са общо 14 специалности, като сред тях са производството на облекло от текстил, електрообзавеждането на производството и транспортната техника, топлотехниката, мебелното производство, спедицията, транспорта и складовата логистика.

Подаванетото на документи за първия етап на класиране се осъществява до днес включително. Обявяването на списъците с класирани ученици на I етап е в срок до 13.07. 2021 г.

Записването на ученици, класирани след първи етап, е в срок до 16.07.2021 г., включително. Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията. Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на II класиране в останалите училища. Незаписаните и неподали заявление за участие във II класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система. Обявяването на списъците с класирани ученици на II етап е в срок до 20.07.2021 г. Записването на ученици на II етап на класиране е в срок до 22.07.2021 г., включително, като се кандидатства за останалите свободни места в обявените паралелки. Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията. Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на III класиране в останалите училища. Незаписаните и неподали заявление за участие в III класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система. Обявяването на списъците със записалите се ученици на II етап и броя на незаетите места след II етап е в срок до 23.07.2021 г. Подаването на документи за участие на ученици в III етап на класиране е в срок от 26.07.2021 г. до 27.07.2021 г., включително, като се кандидатства за останалите свободни места в обявените паралелки. Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията. Обявяването на списъците с приетите ученици на III етап е на 29.07.2021 г. Записването на приетите ученици на III етап е на 30.07.2021 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап е в срок до 02.08.2021 г. Попълване на незаетите места след III етап на класиране е в срок до 10.09.2021 г.

Сподели: