Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Русенските синдикати предложиха увеличаване размера на обезщетението при пенсиониране на служител от функция „Здравеопазване“ и функция „Социални дейности“

През отминаващата седмица бе проведена работна среща на представители на Община Русе с представителите на Районния съвет на Регионалния съвет на КНСБ и СРС на КТ „Подкрепа“. Работната среща беше във връзка с предложение от страна на синдикатите за увеличаване размера на обезщетението при пенсиониране на служител от функция „Здравеопазване“ и функция „Социални дейности“.

Сподели: