Русенските студенти се представиха отлично в медицинското състезание "Учим, за да помагаме"

Русенските студенти се представиха отлично в медицинското състезание „Учим, за да помагаме“

На 14 и 15 ноември във Филиал Шумен към Медицински университет „Параскев Стоянов“ – гр. Варна се проведе студентско състезание „Учим, за да помагаме“. Участваха студентски отбори от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ от Русенски университет „Ангел Кънчев“, Медицински университет – Плевен, Медицински университет – Варна, Филиал Велико Търново и Филиал Шумен на МУ Варна. Състезанието протече в два етапа – теоретичен и практически.

Русенски университет „Ангел Кънчев” участва с два отбора – един от специалност „Медицинска сестра“ и един от специалност „Акушерка“. В отборите се включиха студенти IV курс от двете специалности на катедра Здравни грижи: Мелиса Вадет, Гюлбен Йосифова, Зерин Ахмед, Радостина Николова, Айлин Сюлейманова и Антоанета Дончева. Студентите защитиха името на Русенски университет с достойно представяне и в двата етапа. Бъдещите акушерки показаха перфектно теоретичната си разработка и демонстрацията Водене на втори период на раждане. Отборът на медицинските сестри предложи подробно и изчерпателно всички сестринските грижи при Епилепсия и Спешни състояния в педиатрията и в практическия етап демонстрираха извършване на кардиопулмонална ресусцитация. Всички участници в състезанието получиха индивидуални награди за отлично представяне.

Сподели:

Още новини от деня