пресконференция нап русе 2019

Русенските фирми и физически лица подават все повече данъчни декларации по електронен път

Към  24:00 часа на 31.01.2019 г. са подадени общо 1 617 броя годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, разпределени по начин на подаване, както следва:

  • 861 броя с ПИК /при 773 броя през 2018 г./;
  • 332 броя с КЕП /при 440 броя през 2018 г./;
  • 423 броя в офис на НАП /при 537 броя през 2018 г./
  • По чл. 92 от ЗКПО към същата дата са подадени 631 броя годишни данъчни декларации само по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Сред новите моменти в тазгодишната кампания е намаляване на документите, които се представят при ползване на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания. Отпада изискването за представяне на писмена декларация от другия съпруг/а, респ. от другия родител, че няма да ползва съответното данъчно облекчение. Създава се възможност за ползване на облекченията за деца и от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни.

Ръст на подадените декларации по Интернет

Ползването на всички видове данъчни облекчения по ЗДДФЛ е обвързано с изискването лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. Съветът на НАП е преди да подадете декларацията си за ползвано данъчно облекчение, проверете в данъчната си сметка дали нямате някое старо задължение.

Персонален идентификационен код (ПИК) се издава във всеки офис на НАП след подадено заявление за ползване на електронните услуги на НАП.   Първоначален достъп до услугите, представяни с ПИК е възможен след въвеждане и потвърждение на активен e-mail адрес.  С ПИК физическите лица могат да ползват повече от 50 услуги на НАП, в това число възможност да проверят задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини. Общо издадени ПИК в офис Русе за периода от 2012 г. до края на 2018 г. са 30 716 броя. През 2017 г. след подадени заявления на лицата са издадени 4595 броя ПИК. През 2018 г. издадените ПИК са 6122 броя. Само през януари 2019 г. ПИК са получили 836 лица.

             Нови моменти в данъчна кампания 2019:

Декларацията за дължими данъци (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ) ще се подава от самоосигуряващите се лица само по електронен път.

             Нови моменти в осигуряването през 2019 г.:

Минимален месечен размер на осигурителния доход за 2019 г. – 560 лв. (510 лв. през 2018 г.)

Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите за 2019 г. – 400 лв. (350 лв. през 2018 г.)

Максимален месечен размер на осигурителния доход за 2019 г. – 3000 лв. (2600 лв. през 2018 г.)

ВАЖНО!!! От 1 януари 2019 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 22,40 лева. Има нов размер на минималния осигурителен доход – 560 лв., заради което се променя и вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

   Заплащането на данъците и осигурителните вноски става:

  – само по банков път,;

  – с пощенски запис за плащане към бюджета;

  – по Интернет.

Без такси е плащането на данъци и осигурителни вноски с банкова карта по интернет от страницата на НАП, както и чрез ПОС-терминалите в офисите на Агенцията.

От февруари 2018 г. в офиса на НАП в Русе плащания се приемат чрез 11 броя ПОС-терминала, като през изминалата година от тази услуга се възползваха повече от 6000 клиента на приходната администрация (общо заплатените задължения са на стойност над 1,3 млн. лв.)

Информационен център на НАП

Единен телефон за цялата страна 0700 18 700, на който граждани  и представители на фирми могат да получават актуална данъчна и осигурителна информация.

Сподели:

Още новини от деня