Русенският клон на Български червен кръст е създаден на 24 август 1926 г.

Русенският клон на Български червен кръст е създаден на 24 август 1926 г.

На 8 май Българският червен кръст празнува своята 146-годишнина от създаването си. Първите червенокръстки дружества се учредяват още през 1878 г. Веднага след Съединението на двете български области на 20 септември 1885 г. е създадена и Националната организация на червенокръстците с председател митрополит Климент. Тя е утвърдена с официален указ на първия български княз – Александър Батенберг, който взема БЧК под свое покровителство. Организацията е призната и от Международния комитет на Червения кръст в Женева с писмо от 20 октомври 1885 г. 

Русенският клон на Български червен кръст е създаден на 24 август 1926 г. Привечер, към 18 часа, в сградата на Русенското окръжно управление (сградата, в която днес е помещава Регионален исторически музей – Русе) се събират 20-тина русенци – дейни, можещи, с хъс за промяна на града и доближаването му до модерните европейски идеи. На събранието присъстват: Негово Високо Преосвещенство Митрополит Василий, Атанас Ц. Буров (председател на Русенската търговско индустриална камара), Георги Дяков, д-р Михаил Симеонов, инж. Георги Ненов, Боян Цанков, Димитър Пенев, Йосиф Вешков, Минчо Инджов, В. Дамянов и др., а целта им е да се основе клон на Български червен кръст. Първото, което събралите се правят е да изберат председател на новото дружество. С единодушно мнозинство за такъв е определен Митрополит Василий. Избрани са и членовете на настоятелството и контролния комитет на БЧК – Русенски клон. Следваща задача на събранието е разискване на бъдещата дейност, откроявайки най-важните: благотворителност, здравно-просветна дейност, подпомагане на населението при бедствия.

Вече основан, Русенския червен кръст пристъпва към осъществяване на поставените при създаването си задачи, а дейностите са много и разнообразни. Подпомагат се бедни ученици, чрез заплащане на ученическата такси, закупуване на тетрадки или облекло. Така например, през 1937 г. Дружество „Червен кръст”  – Русенски клон помага на ученика Златко Златев от Столарското училище (дн. Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак” – Русе). Суми се отделят и за закупуване на храни и консумативи за безплатните ученически трапезарии. През 30-те год. на ХХ в., в Русе има 8 подобни трапезарии. Трапезарията  „Ангел Кънчев” има седем клона (при всяко първоначално училище и прогимназия). Трапезарии откриват и повечето благотворителни организации в града: Православно християнско братство „Св. Иван Рилски”,  Православно християнско братство „Св. Възкресение Христово”, Женско дружество „Добродетел”, Мюсюлманско благотворително дружество „Сахабет”, Еврейско благотворително дружество „Малбиш Арумим”, Арменско благотворително дружество „Милостив кръст” и др. Всички те дават безплатен обяд на бедните ученици, а трапезарията на Младежки червен кръст и безплатна закуска. Тази инициатива за създаване на ученически трапезарии към училищата е с изключително значение, тъй като за периода, за който разказваме, а именно началото на дейността на Български червен кръст – клон Русе, много деца отиват на училище гладни и без пари за храна. Членуващите в Младежки червен кръст събират месечни и извънредни членски вноски,  набавят се хранителни продукти, дрехи, обувки и дори рибено масло за подсилване на детския организъм. Сериозна дейност дружеството развива и за набиране средства и помощи за построяване на Павилион за туберкулозно болни при Държавна болница – Русе.

За нуждите на дружество, средства се събират чрез организиране на вечеринки, балове, музикално-литературни забави, театрални представления, сказки, продават се картички за най-големите християнски празници и пр. Така например през 1935 г., за патронния празник на Дружество „Червен кръст” – Русе, който тогава се празнува на Архангелова задушница, организаторите едновременно отбелязват своя ден, но и събират средства за дружеството. Седмицата преди празника започва подготовката, като се организират сказки в училищата и читалищата, за разпространение идеите на дружеството, провеждат се манифестации и се публикуват статии във вестниците. На самата Архангелова задушница се държи проповед в храм „Света Троица”, след което се провежда манифестация от членовете на „Червен кръст” – Русе, подкрепени от всички официални власти и русенските училища.  На Архангеловата задушница през 1935 г., чрез специално сформирана за целта комисия от граждани са събрани помощи в пари и натура  в размер на 62 300 лв.   

В по-ново време БЧК мобилизира обществеността в страната и осъществява многобройни хуманитарни акции в подкрепа на пострадалите от природни бедствия и военни конфликти в над 40 страни по света. Държавата винаги е подкрепяла Българския Червен кръст и многократно е демонстрирала уважение и признание към огромния му принос в хуманитарната област. 

Подпомаган силно от общественост и официална власт Български червен кръст вече 140 години работи и отстоява хуманитарните си принципи. От създаването си до сега Българският Червен кръст винаги изпълнява своята мисия за опазване здравето и живота, за намаляване на страданието навсякъде и за всеки. Тази човеколюбива организация работи с хората за хората, благодарение на хиляди доброволци, които безусловно и безкористно отдават своя труд, знания и умения в името на хуманитарната кауза, без да търсят отплата. 

Толя Чорбаджиева

Държавен архив – Русе

Сподели: