Русенският университет "Ангел Кънчев" участва в обучение на преподаватели и студенти от 7 азиатски университета от Тайланд, Лаос и Камбоджа

Русенският университет „Ангел Кънчев“ участва в обучение на преподаватели и студенти от 7 азиатски университета от Тайланд, Лаос и Камбоджа

В рамките на проект ASEAN FACTORI 4.0. преподавателски екипи от катедри „Телекомуникации“ и „Автоматика и мехатроника“ на Русенския университет провеждат семинари и обучават преподаватели и студенти от седем университета от Югоизточна Азия: Chulalongkorn University (Тайланд), Mae Fah Luang University (Тайланд), National University of Laos (Лаос), Savannakhet University (Лаос) и University of Health Sciences (Лаос), Royal University of Phnom Penh (Камбоджа) и Institute оf Technology Of Cambodia (Камбоджа). 

Координатор на консорциума е Université Claude Bernard Lyon 1 (Франция). Семинарите са част от дейностите, заложени по проекта, финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 2. Обучението е свързано с изграждане на капацитет във тези ВУЗ-ове в областта на промишлената автоматизация и информационните технологии като темите по които се обучават студенти и преподаватели са: Въведение в телекомуникационните мрежи и Киберсигурността; Програмируеми логически контролери (PLC) и езици за програмиране; Модерни индустриални мрежи и приложение на PLC, Бази данни и MySQL.

Преподавателите от Русенския университет, участващи в това обучение, са: проф. д-р Пламен Даскалов, доц. д-р Пламен Захариев, доц. д-р Цветелина Георгиева, доц. д-р Георги Христов, гл. ас. д-р Дияна Кинанева. Обучението се извършва онлайн чрез платформата ZOOM. Броят на студентите, регистрирани в платформата Moodle и участващи от всеки азиатски университет е между 50 и 100. В първата фаза на обучение се планира още провеждане на интензивен курс на преподаватели от азиатските университети в лабораториите на университетите в България и Франция. Втората фаза на обучението ще се провежда в новосъздадените иновативни лаборатории и центъра за върхови постижения, в изграждането на които участват европейските университети партньори.

Сподели: